1. Gud – varför skulle han finnas?

Photo by Ben White on Unsplash

I vårt första avsnitt kändes det naturligt att diskutera den mest basala frågan – varför skulle Gud finnas. En fråga som vi möter hos icketroende likväl som troende. Vi tyckte att det var en naturligt start på en podcast som försvarar tron.

Anna berättade om hur finjusterad världen är, att den ordning vi ser omkring oss i sig är ett bevis på en skapare. 

Vi ställde oss frågor som “varifrån kommer vår moraliska kompass”, vi samtalar om “vem som skapade Gud” och om “Kalams kosmologiska Gudsbevis” som William Lane Craig formulerat så här:

  • Premiss 1: Allt som börjar existera har en orsak.
  • Premiss 2: Universum började existera.
  • Slutsats: Universum har en orsak.

Om universum inte har en orsak blir ju hela frågan om varför Gud skulle finnas irrelevant. Om du är mer intresserad av William Lane Craig kan du läsa mer om honom på hans hemsida. Han har en egen podcast och har gett ut ett flertal böcker i ämnet apologetik. Mer om honom här!

Vi diskuterar också kring det periodiska systemet. För dig som är intresserad av det kan du läsa mer genom att klicka här

Välkommen att lyssna!