Lyssnarfråga

Lyssnarfråga: Hur kan Gud ha funnits före Big Bang?

En lyssnarfråga kom till oss på ett lite oväntat sätt. Anna fikar med en yngre släkting som har funderingar kring Annas tro. En fråga dyker upp som vi ofta hör i apologetiska sammanhang och då tyckte vi att den var så viktig att den fick vara med i podden. Frågan handlar om hur Gud kunde existera innan han skapade universum. Detta är en mycket vanligt förekommande fråga som vi tycker det finns många bra svar på.
Dan relaterar till problemet med att existera i två eller tre dimensioner och varför Gud skulle vara begränsad till något bestämt antal dimensioner. Anna diskuterar kring problemet med att begränsa Gud.

Välkommen att lyssna!


Om du har åsikter om det vi säger, kanske har du ett bättre svar på frågan eller något du vill tillägga, maila oss gärna på dan@tilltronsforsvar.se eller anna@tilltronsforsvar.se.
Vi finns också på Facebook, Twitter och Instagram.

Dan försöker, till Annas frustration, illustrera oändligheten med en graf och vad som händer om man delar talet 1 med oändligt stora tal.
Vi pratar om Aurelius Augustinus (Augustinus av Hippo) i detta avsnitt av podden.

Lyssnarfråga: Kommer de som inte hört om Jesus hamna i helvetet?

Vi fortsätter med stor ödmjukhet med fler lyssnarfrågor i podden Till trons försvar Vi försöker ge vår tolkning och våra funderingar kring två svåra frågor. Vi fortsätter vi lite på samma spår som förra avsnittet då frågan var; ”Vad är det som säger att just din Gud är den rätta?”
Denna gång vrider vi frågan lite till och undrar om alla de människor som tror på andra gudar och eller inte har hört talas om Jesus per automatik hamnar i helvetet? Som om inte det var tufft nog  diskuterar vi också upplevelser av Gud i olika religioner – vad är det som gör din upplevelse av Gud mer äkta än min?

Dessutom berättar Anna och Dan lite om sina egna upplevelser av just Gud och Helige Ande.

Glöm inte att sända in din fråga till anna@tilltronsforsvar.se eller dan@tilltronsforsvar.se

Välkommen att lyssna!

Lyssnarfråga: Vad är det som säger att just din Gud är den rätta?

Vi gläder oss över att vara tillbaka med en lyssnarfråga. Detta avsnitt handlar om Gud bland andra gudar, och frågan vi fått ställd till oss är ” Vad är det som säger att just din Gud är den rätta”? Detta är en ganska vanlig fråga men den kan ställas på många olika sätt: Tror inte alla religioner på samma Gud? eller handlar det inte bara om olika vägar till Gud?

Vi är mitt i en serie om vetenskap och har tidigare diskuterat om bland annat evolution. Vi kommer fortsätta på vetenskapstemat längre fram då vi bland annat kommer diskutera boken ”Illusionen om Gud”, men innan vi gör det kommer vi ta itu med ett par lyssnarfrågor som har kommit in. Troligtvis blir det tre lyssnarfrågor på raken i flödet, vi vill ju gärna svara på frågorna så snabbt vi kan när de kommer.

Kontakta oss gärna genom att maila oss på anna@tilltronsforsvar.se eller dan@tilltronsforsvar.se.

Lyssnarfråga: ”Är det inte religionens fel att vi har så många krig?”

David Berlinski.
Foto: www.davidberlinski.org

Vi glädjer oss över att få arbeta med en lyssnarfråga. I det här avsnittet tar vi itu med en riktigt sorglig gammal klassiker: ”Alla krig är religionens fel” och världen vore så mycket bättre utan allt kaos som orsakas av religionen. Känner du igen det?
För dig som är kristen finns det faktiskt bra svar att ge på det här påståendet som vid närmare granskning visar sig vara väldigt svagt.

I det här avsnittet refererar vi till en bok skriven av David Berlinski (bilden). Du kan läsa mer om Berlinski här, och köpa hans böcker här.

Vi välkomnar dig att sända in fler frågor till oss på dan@tilltronsforsvar.se eller anna@tilltronsforsvar.se.

Lyssnarfråga: Om Gud krävde att Abraham offrade Isak – är Gud ond då?

Vi gläds åt att få publicera vår första lyssnarfråga. Den lyder ”Om gud kräver att Abraham offrade sin son – är Gud ond då”? En riktigt svår fråga som det finns många tolkningar och svar på. Har du egna frågor, svar eller annan feedback så får du gärna maila oss på dan@tilltronsforsvar.se eller anna@tilltronsforsvar.se

Nedanför kan ni läsa bibeltexten som frågan kommer ur:

5 Mosebok 22:1-18
Gud sätter Abraham på prov
22:1 En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: ”Abraham!” – ”Här är jag”, svarade han. 2 Gud sade: ”Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.”
3 Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg mot den plats som Gud hade talat om. 4 Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. 5 Då sade han till tjänarna: ”Stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er.” 6 Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda tillsammans. 7 ”Far”, sade Isak. ”Ja, min son”, svarade Abraham. Isak sade: ”Här är eld och ved, men var är fåret som skall offras?” – 8 ”Min son”, sade Abraham, ”Gud utser åt sig det får som skall offras.” Så gick de båda tillsammans.
9 När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. 10 Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 11 Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ”Abraham! Abraham!” – ”Ja”, svarade Abraham, ”här är jag.” 12 Ängeln sade: ”Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.” 13 När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son.14 Abraham gav denna plats namnet ”Herren utser”. I dag säger man ”på berget där Herren blir sedd”.
15 Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: 16 ”Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, 17 skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. 18 Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.”

Vi vill också berätta att vissa av våra lyssnare har haft problem med att lyssna i spelaren på hemsidan. Vi rekommenderar i första hand lyssning via spotify, iTunes och andra poddkanaler. Du kan se fler alternativ till lyssning på sidan ”prenumerera på vår podcast”. Ett annat tips är också att ladda ner avsnittet med den ikon som det står ”download” på i den inbyggda spelaren på sidan.